Posts

Showing posts from 2011

Rezultati arheoloških istraživanja na Starom gradu Dubovcu 2001. godine / Archaeological excavations at the old castle of Dubovac in 2000.

Image
Published in: Opuscula Archaeologica 35, 2011

Authors: Zoran Čučković and Lazo Čučković
Sažetak U radu su objavljeni rezultati probnog sondiranja srednjovjekovne utvrde Dubovac kod Karlovca. Naglasak je postavljen na obradu prapovijesnog materijala, koji većinom datira iz prve polovice 1. tis. pr. Kr. te manjim dijelom iz 4. tis. pr. Kr. Predstavljena je stratigrafija nalazišta te tipološka i statistička analiza lončarije. Istraženi dio nalazišta smješten je na koničnu humku, koji je prirodnoga porijekla, ali je dobrim dijelom oblikovan ljudskim djelovanjem. Objekti iz prapovijesnog razdoblja naseobinske su naravi. Pronađena je i jedna starija, zidana faza utvrde, koja nije pouzdano datirana. U keramičkom materijalu utvrđene su stilske analogije sa širim krugom nalazišta završnoga stupnja brončanog doba i početka željeznog doba, naročito s Podunavljem i Podravljem. Temeljem statističke analize izdvojene su i neke tehnološke tradicije proizvodnje lončarije. Naročita pozornost posvećena…