Posts

Showing posts from October, 2012

Metodologija sustavnog terenskog pregleda: primjer istraživanja zapadne Bujštine (Istra) / Field survey methodology – a case study from western Bujština (Istria)

Image
Published in Opuscula archaeologica 36, 2012.

Author: Zoran Čučković
Sažetak U radu  se  analizira  metodologija  sustavnog  terenskog pregleda na primjeru istraživanja u sjeverozapadnoj Istri. Predstavljene su metode pregleda na otvorenom te topografskog  snimanja  gradinskih  nalazišta.  Razmotren  je uspjeh u detekciji nalazišta, problem slabije zastupljenih
povijesnih razdoblja i tumačenje nalaza izvan nalazišta. Također je razmotren potencijal rezultata za razumijevanje složenijih povijesnih procesa. U zaključku je dan osvrt na širi metodološki kontekst istraživanja.
Abstract The paper analyses the methodology of systematic field survey on the case study of north-western Istria. The research methodology was based upon intensive field survey and topographic survey of hillfort sites. The analysis of the obtained results is focused on estimation of the success in detecting different types of sites while the problem of under-representation of historical periods and the interpretatio…