Anticki krajolik Bujštine: Primjena sustavnoga terenskog pregleda i pokušaj prostorne analize

Print Friendly Version of this page Print Get a PDF version of this webpage PDF

Published in Tabula 10, 2012.

Author: Zoran Cuckovic

Sažetak

Predstavljeni su rezultati sustavnoga terenskog pregleda na prostoru Bujštine te potom njihova prostorna analiza u kontekstu istraženoga podrucja. Prethodno analizi razmotreni su problemi nastanka površinskoga arheološkog zapisa, odnosno dobivenoga skupa podataka. Na temelju jednostavne tipologije nalazišta (dva tipa) provjerena je njihova prostorna korelacija i raspored. Takoder su razmotrene mogucnosti rekonstrukcije pružanja jedne lokalne prometnice te teritorijalnih odnosa dokumentiranih naseobina. Pozornost je posvecena i nalazima izvan nalazišta.

Kljucne rijeci: sustavni terenski pregled, antika, vila rustika, prostorna arheologija, Istra, Bujština, arheološka metodologija